Benh.vn Thông tin y học, Chữa bệnh, sống khỏe, thuốc hay

Tính chỉ số khối cơ thể BMI

Chiều cao (cm)       Cân nặng (kg)