Tính chỉ số khối cơ thể BMI

Chiều cao (cm)       Cân nặng (kg)