Tags: Bệnh thoát vị bẹn

Thoát vị bẹn là trường hợp thoát vị xảy ra qua ống bẹn, một ống nối thông giữa bụng và bìu (ở nam) hoặc môi lớn (ở nữ).
 
Trà bảo bảo
 
ĐỐI TÁC