Tags: chảy máu cam

Chảy máu cam là hiện tượng bất ngờ, đôi lúc xảy ra ở trẻ em và người lớn. Đặc biệt, trẻ em bị chảy máu cam chiếm tỷ lệ nhiều hơn người lớn. 
 
Chảy máu cam rất hay gặp và thường chỉ gây khó chịu chứ không phải là vấn đề thực sự. Tại sao lại bị chảy máu cam và làm thế nào để cầm máu khi bị chảy máu cam?
 
Omron thu
Trà bảo bảo

 
ĐỐI TÁC