Rối loạn giới tính dẫn đến ái nam ái nữ như thế nào?

Hỏi:

Thưa bác sĩ tôi nghe nói có trường hợp ái nam ái nữ giả có đúng không ạ và thế nào được coi là ái nam ái nữ thật.

Trả lời:  

Đúng là có trường hợp ái nam ái nữ giả. Người “ái nam ái nữ thật” là những người trong cơ thể của họ vừa có tuyến sinh dục nam, vừa có tuyến sinh dục nữ. Hai tuyến sinh dục của họ nhìn bề ngoài có thể giống như hai buồng trứng hay hai tinh hoàn, nhưng tế bào cấu tạo nên chúng lại thuộc cả hai loại. Vì thế các hormon do tuyến sinh dục của những người này bài tiết ra sẽ gồm các loại hormon của cả hai giới. Tùy theo tính chất trội thuộc về loại hormon nào và cũng tùy theo bộ phận tiếp nhận các hormon đó nhạy cảm hơn đối với loại hormon nào mà cơ thể người đó sẽ có dạng nữ nhiều hơn dạng nam hay ngược lại.

Về mặt di truyền học, bộ nhiễm sắc thể của những người này cũng vẫn có đủ 46 nhiễm sắc thể, xếp thành 23 cặp, trong đó 22 cặp nhiễm sắc thể thường thì giống nhau ở mọi tế bào, riêng cặp nhiễm sắc thể giới tính thì có tế bào mang cặp XY nhưng lại có tế bào mang cặp XX

Ngoài những trường hợp ái nam ái nữ thật sự, còn có nhiều loại dị dạng khác có nguồn gốc từ rối loạn nhiễm sắc giới thể tính nhưng may mắn là cũng hiếm gặp.

Benh.vn