Tags: Lãnh cảm ở phụ nữ

Lãnh cảm là sự suy giảm khả năng đáp ứng tình dục ở nữ giới, khiến cho người nữ không còn ham muốn, thậm chí sợ hãi khi phải quan hệ vợ chồng. Người phụ nữ vẫn thực hiện những hành vi tình dục với chồng nhưng không đạt được cực khoái.  
 
Trà bảo bảo
 
ĐỐI TÁC