Vùng kín phụ nữ cấu tạo như thế nào?

Vùng kín phụ nữ bao gổm môi lớn, môi bé, đồi vệ nữ, âm vật, tiền đinh, lỗ tiểu, lỗ âm đạo, màng trinh, tuyến Bartholin, tuyến Skene và các hành tiền đinh âm đạo

Vùng kín phụ nữ bao gổm môi lớn, môi bé, đồi vệ nữ, âm vật, tiền đinh, lỗ tiểu, lỗ âm đạo, màng trinh, tuyến Bartholin, tuyến Skene và các hành tiền đinh âm đạo

Benh.vn

Các bài viết liên quan
Các bài viết khác