Tags: Tê chân

Người xưa có câu “Cây khô rễ hỏng trước, người già chân yếu trước” chính vì thế ngày nay khoa học đặc biệt quan tâm đến việc giữ gìn bàn chân, nhất là việc massage chân, ngâm chân trị bệnh....
 
Banner chuyen muc
Trà bảo bảo
 
ĐỐI TÁC