Tags: Tê chân

Người xưa có câu “Cây khô rễ hỏng trước, người già chân yếu trước” chính vì thế ngày nay khoa học đặc biệt quan tâm đến việc giữ gìn bàn chân, nhất là việc massage chân, ngâm chân trị bệnh....
 
Trà bảo bảo
quảng cáo nhà thuốc khuyến mại
 
ĐỐI TÁC