Tags: Tiêm tinh trùng vào bào tương

Hỏi: Bác sĩ cho tôi hỏi kỹ thuật ICSI là gì ạ?
 
Kỹ thuật hỗ trợ sinh sản (Assisted Reproductive Technologies - ART) bao gồm những kỹ thuật điều trị vô sinh trong đó có chọc hút trứng và đem trứng ra ngoài cơ thể.>
 
Omron thu
Trà bảo bảo

 
ĐỐI TÁC