Tiêm miễn phí Vacxin phòng bệnh sởi và Rubella cho trẻ 1-14 tuổi

Ngành y tế triển khai tiêm vacxin phối hợp sởi-Rubella cho toàn bộ trẻ từ 14 tuổi trở xuống trên toàn quốc từ tháng 9/2014 đến tháng 6/2015.

Ngành y tế triển khai tiêm vacxin phối hợp sởi-Rubella cho toàn bộ trẻ từ 14 tuổi trở xuống trên toàn quốc từ tháng 9/2014 đến tháng 6/2015.

Theo kế hoạch đã được Bộ Y tế phê duyệt, các tỉnh, thành sẽ chọn một huyện triển khai tiêm thí điểm và rút kinh nghiệm. Chiến dịch được chia thành 3 đợt: Đợt 1 tiêm cho trẻ 1-5 tuổi vào tháng 9-10/2014; Đợt 2 dành cho trẻ 6-10 tuổi vào tháng 11-12/2014; Đợt 3 tiêm cho trẻ 11-14 tuổi vào tháng 1-2/2015. Cũng theo Bộ Y tế, ở vùng sâu, vùng nguy cơ cao và địa bàn đi lại khó khăn, khó tiếp cận có thể tiêm chủng đồng thời trong cùng một đợt. Triển khai theo phương thức cuốn chiếu từ trường học, trạm y tế đến thôn bản.

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế và ngành giáo dục... có trách nhiệm điều tra, thống kê số trẻ được tiêm để chiến dịch đạt mục tiêu trên 95% trẻ được tiêm.

Chương trình tiêm miễn phí Vacxin phòng sởi và Rubella cho trẻ từ 1-14 tuổi trong cộng đồng sẽ hạn chế tỷ lệ trẻ bị sởi và Rubella trong những mùa dịch bệnh sắp tới.

Benh.vn (Theo SKĐS)

Các bài viết khác