ACETYLMETHADOL

ACETYLMETHADOL thuốc giảm đau như morphin

ACETYLMETHADOL

Methadyl acetat; Acemethadon; Amidol acetat

Biệt dược: Acetylmethadol (MSD)

Race-Acetylmethadol

Dạng thuốc: Ống tiêm 50mg.

Chỉ định: Giảm đau như morphin.

Liều dùng: Tiêm bắp: 1- 3 ống /7 ngày.

Các bài viết liên quan