ACIFUGAN- Thuốc chữa gout

ACIFUGAN thuốc chữa bệnh gout

ACIFUGAN

Viên 100mg allopurinol và 20mg berưbromaron

Chỉ định: Bệnh gút.

Liều dùng: Người lớn: ngày 1 viên sau bữa sáng.

ACIFUGAN

Viên 100mg allopurinol và 20mg berưbromaron

Chỉ định: Bệnh gút.

Liều dùng: Người lớn: ngày 1 viên sau bữa sáng.

Các bài viết liên quan