Tags: bệnh hở van tim

Hở van hai lá (HoHL) là bệnh khá thường gặp. HoHL thường chia thành hai loại: HoHL thực tổn (do thấp tim, viêm nội tâm mạc, biến chứng của NMCT...) hoặc HoHL cơ năng.  
 
Omron thu
Trà bảo bảo

 
ĐỐI TÁC