Tags: bệnh ngáy khi ngủ

Theo cuộc nghiên cứu trên 2.000 người tại Canada có khoảng hơn 70% đàn ông có tật ngáy khi ngủ, và hơn 50% đàn bà cùng có tật này.  
 
Trà bảo bảo
 
ĐỐI TÁC