Tags: bệnh sa trực tràng

Chẩn đoán xác định sa trực tràng không khó. Thường thì chỉ cần hỏi bệnh cũng đủ để chẩn đoán.
 
Trà bảo bảo
 
ĐỐI TÁC