Tags: bệnh sa trực tràng

Chẩn đoán xác định sa trực tràng không khó. Thường thì chỉ cần hỏi bệnh cũng đủ để chẩn đoán.
 
Trà bảo bảo
quảng cáo nhà thuốc khuyến mại
 
ĐỐI TÁC