Tags: bệnh tắc lệ đạo

Điều trị tắc lệ đạo tùy thuộc vào nguyên nhân và hình thái tắc lệ đạo.
 
Đường lưu thông nước mắt bị tắc làm chảy nước mắt liên tục.
 
Tắc đường lệ( tắc lệ đạo) là nhóm bệnh lý mà trong đó đường lưu thông bình thường của nước mắt bị hẹp lại, có khi là tắc hòan toàn. Đường dẫn lưu nước mắt bình thường được bắt đầu từ điểm lệ- lệ quản- túi lệ- ngách lệ mũi( nên có sơ đồ giải phẫu)
 
Omron thu
Trà bảo bảo

 
ĐỐI TÁC