TênBệnh viện Điều Dưỡng Phục Hồi Chức Năng TT Huế
Địa chỉ93 Đặng Huy Trứ, TP. Huế
Điện thoại(054)-3821278 | (054)-3523264
Fax(054)-3821278
Emailbenhvienphuchoichucnanghue@gmail.com
 

Bệnh viện có trụ sở đóng tại 93 Đặng Huy Trứ, Thành phố Huế (cơ sở I) và cơ sở II tại 30 Tô Hiến Thành Thành phố Huế. Qui mô Bệnh viện là 70 giường, với đội ngũ CBCNV là 56 biên chế. Hệ thống tổ chức của bệnh viện có: Ban giám đốc, 03 phòng chức năng trực thuộc Giám đốc; 05 khoa chuyên môn do các phó giám đốc phụ trách và dưới sự điều hành của giám đốc.

Bệnh viện có các khoa sau: khám bệnh cấp cứu, phục hồi chức năng người lớn, người cao tuổi - bệnh nghề nghiệp, phục hồi chức năng trẻ khuyết tật, dược xét nghiệm. 

1. Tư vấn phục hồi chức năng

Tư vấn phát hiện và can thiệp sớm những trường hợp khiếm khuyết, giảm thiểu khả năng tàn tật và phòng ngừa tàn tật thứ phát cho mọi đối tượng.

 

2. Khám chữa bệnh phục hồi chức năng theo yêu cầu

- Khám và điều trị phục hồi chức năng cho người bệnh tại bệnh viện (có thu một phần viện phí), với trang thiết bị y tế, máy móc vật lý trị liệu chuyên dụng trong ngành phục hồi chức năng.

- Khám và điều trị phục hồi chức năng tại nhà cho người có yêu cầu, với đội ngũ Bác Sĩ và Kỹ thuật viên chuyên khoa phục hồi chức năng có nhiều năm kinh nghiệm.

Cơ sở 2: 30 Tô Hiến Thành, Tp Huế, Thừa Thiên Huế.


 

Bệnh viện Điều Dưỡng Phục Hồi Chức Năng TT Huế