Tênbệnh viện Y học Cổ truyền Thừa Thiên Huế
Địa chỉ322 Nguyễn Trãi, Tây Lộc, Thành phố Huế
Điện thoại(054)-3523969
Fax(054)-3580232
Emailbvyhct@thuathienhue.gov.vn
Website
 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Chức năng:

Là đơn vị sự nghiệp y tế, trực thuộc Sở y tế, là tuyến khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền cao nhất của địa phương.

Nhiệm vụ:

Khám chữa bệnh kế thừa và nghiên cứu khoa học Đào tạo cán bộ Chỉ đạo tuyến Phòng chống dịch bằng phương pháp y học cổ truyền hoặc kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại khi có bệnh dịch xảy ra trên địa bàn. Tham gia công tác tuyên truyền giáo dục sức khoẻ cho cộng đồng, tổ chức bào chế thuốc phiến và một số dạng thuốc cổ truyền thông dụng (cao, đơn, hoàn, tán, rượu...) dùng trong bệnh viện Quản lý kinh tế y tế: quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn kinh phí khác. Thực hiện thanh quyết toán đúng theo quy định của Pháp luật Hợp tác quốc tế: Tham gia các chương trình hợp tác quốc tế về YHCT với các tổ chức và cá nhân nước ngoài theo quy định của Nhà nước.

CÁC KHOA, PHÒNG:

3. Phòng chức năng:

- Phòng Tổ chức - Hành chính

- Phòng Tài chính - Kế toán

- Phòng Kế hoạch tổng hợp

10 Khoa:

- Khoa Khám bệnh

- Khoa Nội - Nhi

- Khoa Ngoại

- Khoa Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng

- Trung tâm châm cứu

- Khoa Dược

- Khoa Cận lâm sàng


 

bệnh viện Y học Cổ truyền Thừa Thiên Huế