TênBệnh viện Pasteur HCM
Địa chỉ167 Pasteur, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại(08) 3 823 0352
Fax(04) 3 823 1419
Emailpasteur@pasteur-hcm.org.vn
 

Viện Pasteur Sài Gòn (nay là Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh) được thành lập năm 1891, theo ý tưởng của nhà khoa học Louis Pasteur. Hơn một thế kỷ, đất nước Việt Nam đã trải qua một chặng đường lịch sử sôi động, đầy biến cố. Qua nhiều lần, các thể chế chính trị bị đảo lộn, nhiều cái đã tiêu vong, nhưng có những sự nghiệp vẫn bền vững vượt qua thời gian, vì nó đáp ứng được những nhu cầu cơ bản của con người. Sự nghiệp của Louis Pasteur là một trong những sự nghiệp như vậy, vì đó là một sự nghiệp khoa học, một sự nghiệp phục vụ sức khỏe con người, một sự nghiệp hợp tác giữa các dân tộc vẫn tồn tại và không ngừng phát triển.

Chức năng nhiệm vụ

- Nghiên cứu vi sinh, miễn dịch, dịch tễ học, sinh học phân tử các bệnh nhiễm trùng.

- Chỉ đạo phòng chống các bệnh dịch bao gồm một số bệnh nguy hiểm (tả, thương hàn, sốt xuất huyết, dịch hạch, viêm não) và chỉ đạo thực hiện một số chương trình mục tiêu quốc gia triển khai ở khu vực phía Nam.

   +Phòng chống sốt xuất huyết.

   +Giám sát HIV/AIDS

   +Tiêm chủng mở rộng (bao gồm: Thanh toán bại liệt, Loại trừ uốn ván sơ sinh, Sởi,...)

- Xét nghiệm chẩn đoán sinh học lâm sàng, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và các sản phẩm công nông nghiệp khác.

- Sản xuất vắc xin (ngừa lao, phòng dại) và một số sinh phẩm chẩn đoán các bệnh nhiễm khuẩn.

- Ðào tạo tiến sĩ chuyên ngành vi sinh y học. Ðào tạo nâng cao kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ về các chuyên ngành: vi sinh, miễn dịch, dịch tễ và y học dự phòng.

- Hợp tác quốc tế nhằm phát triển các công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ.

Dịch vụ y tế

- Dịch vụ xét nghiệm sinh học

- Dịch vụ xét nghiệm vi sinh thực phẩm, nước và các sản phẫm khác

- Dịch vụ tiêm ngừa

- Dịch vụ khám bệnh

- Dịch vụ phun diệt côn trùng

Bệnh viện Pasteur HCM

Bệnh viện Pasteur Hồ Chí Minh tại 167 Pasteur, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh khám từ 7h30 đến 16h30