TênQuân Y Viện 175
Địa chỉ782 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, Tp HCM
Điện thoại(08)3 895 4988
Fax
Email
Website
 

Khẳng định Bệnh viện 175 là bệnh viện hạng 1 của quân đội, tuyến điều trị cuối ở phía Nam có nhiệm vụ thu dung điều trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho các bệnh viện khác. Hàng ngày, có hơn 1.000 bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện. Thời gian tới, bệnh viện sẽ nâng cấp ngang tầm khu vực, với 1.500 giường bệnh để phục vụ tốt nhất nhu cầu khám chữa bệnh của bộ đội và nhân dân.

 

Quân Y Viện 175