TênViện Y Dược học Dân tộc
Địa chỉ273 - 275 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận., Tp HCM
Điện thoại(08) 3 844 9813
Fax(08) 3 844 4769
Emailtmihcm@hcm.vnn.vn
 

Viện Y Dược Học Dân Tộc được thành lập theo Quyết định số 43/YTXHTB - TC ngày 24/12/1975 do BS.Dương Quỳnh Hoa - Bộ trưởng Bộ Y tế Xã hội và Thương binh ký.

Viện trực thuộc Bộ Y tế Xã hội và Thương binh, có 6 nhiệm vụ sau:

1.   Trên cơ sở khoa học để thừa kế và phát huy vốn quý y dược học cổ truyền của dân tộc để phục vụ sức khỏe nhân dân, góp phần xây dựng nền y học Việt Nam có tính chất dân tộc, khoa học, đại chúng.

2.   Sưu tầm và tổng hợp những kinh nghiệm y dược của dân gian áp dụng trong việc phòng bệnh, chữa bệnh và bồi dưỡng sức khỏe nhân dân.

3.   Giúp Bộ tổ chức, chỉ đạo công tác Đông y, Đông dược trong toàn ngành.

4.   Đào tạo, bổ túc cán bộ Đông y, kết hợp Đông y và Tây y, biết sưu tầm, khai thác, nuôi trồng, chế biến dược liệu và điều trị.

5.   Giúp Bộ nghiên cứu các chánh sách, chế độ, tiêu chuẩn người làm nghề Đông y, Đông dược để trình Bộ ban hành.

6.   Viện có nhiệm vụ phối hợp với Viện dược liệu điều tra, sưu tầm, hướng dẫn trồng trọt, chế biến dược liệu đưa ra thực nghiệm. Ngòai ra Viện có vường trồng cây thuốc giống.

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA VIỆN

Trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, hiện nay Viện Y Dược học Dân tộc thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm nghiên cứu Y học cổ truyền của Thành phố Hồ Chí Minh và của cả phía Nam, được Bộ Y tế giao nhiệm vụ chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn cho 32 tỉnh, thành phố phía Nam, từ Đà Nẵng đến Cà Mau với chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Thừa kế, phát huy, phát triển, hội nhập hiện đại hóa Y học cổ truyền, góp phần xây dựng nền Đông y hiện đại.

2. Điều trị nâng cao nền tảng sức khỏe và điều trị các chứng bệnh sở trường y học cổ truyền, điều trị các bệnh thời đại và các bệnh xã hội.

3. Giảng dạy, đẩy mạnh công tác giảng dạy Đông y cho Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ y tế Thành phố Hồ Chí Minh và Khoa Y học cổ truyền - Đại học y Dược thành phố Hồ Chí Minh, các lớp chuẩn hoá lương y, lương dược, các Bác sỹ, Dược sỹ y học cổ truyền phía Nam, học viên nước ngoài, cán bộ viên chức của Viện .

Xây dựng mô hình hợp tác Viện - Trường và mô hình hợp tác Viện – các Hội Cổ truyền và hiện đại

4. Chỉ đạo tuyến đối với các Bệnh viện Y học cổ truyền các tỉnh phía Nam. Xây dựng mô hình hợp tác Viện - Bệnh viện Y học cổ truyền; tuyên truyền Y học cổ truyền trong và ngoài nước và hợp tác quốc tế.

5. Nghiên cứu phát triển Y học cổ truyền kết hợp Y học cổ truyền - Y học hiện đại và các khoa học - văn hóa - nghệ thuật khác.

Trong quá trình hoạt động và phát triển Viện đã bổ sung thêm hai nhiệm vụ để phát triển Viện :

* Cải tổ đổi mới tổ chức quản lý phương pháp làm việc qua hạch toán lao động.

* Tập trung xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất của Viện và cải thiện đời sống cán bộ viên chức.

Viện Y Dược học Dân tộc