TênBệnh viện Ung Bướu TP.HCM
Địa chỉ
Điện thoại
Fax
Email
Website
 

Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM

Địa Chỉ: 3 Nơ Trang Long Phường 7, Quận Bình Thạnh.

ĐT: (08) 38433021

Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM


Các bệnh viện khác