Tags: chữa Nhồi máu cơ tim mới

Streptokinase, chất làm tan huyết khối, là một protéine rất tinh khiết, chiết từ dịch lọc canh cấy liên cầu tán huyết bêta thuộc nhóm C.
 
Trà bảo bảo
 
ĐỐI TÁC