Chữa nấc

Từ phòng làm việc của bác sĩ, một cô gái trẻ măng chạy vụt ra, nước mắt đầm đìa.

Từ phòng làm việc của bác sĩ, một cô gái trẻ măng chạy vụt ra, nước mắt đầm đìa.

- Có chuyện gì với cô bé thế ? - một bác sĩ khác hỏi.

- Có gì đâu ! Tôi chỉ bảo cô ta rằng cô ta có bầu.

- Thật à? Ít tuổi thế mà đã có bầu ?

- Tớ chả biết. Nhưng chắc chắn là cô ta không còn bị nấc nữa.

Benh.vn st