Cũng huề thôi

Nha sĩ nổi cáu nói với khách hàng :

- Tại sao lần trước ông trả cho tôi những 2 tờ bạc giả?

Nha sĩ nổi cáu nói với khách hàng :

- Tại sao lần trước ông trả cho tôi những 2 tờ bạc giả?

Ông khách tỉnh bơ :

- Thì cũng huề thôi, vì ông gắn cho tôi toàn là răng giả!

Benh.vn st

 

Các bài viết liên quan