Nhưng bác sỹ

Một bác sĩ nọ hơi bị .... đãng trí. Một đêm bà vợ vị bác sĩ thì thào với chồng:

Một bác sĩ nọ hơi bị .... đãng trí. Một đêm bà vợ vị bác sĩ thì thào với chồng :

- Ông này, trong phòng mạch có trộm đấy !

- Thật hả, thế nó đến khám gì thế?

Benh.vn st