Sự bình tĩnh của bác sĩ

Một bà đang bối rối cuống cuồng gọi điện thoại cho bác sĩ của mình. Bà ta kêu lên:

- Mời ông đến tôi ngay!

Một bà đang bối rối cuống cuồng gọi điện thoại cho bác sĩ của mình. Bà ta kêu lên:

- Mời ông đến tôi ngay! Cháu trai bốn tuổi của tôi vừa nuốt chửng chiếc bút máy!

Bác sĩ tỏ ra bình tĩnh, nói:

- Thưa bà, tôi sẽ lại đó càng sớm càng hay. Nhưng ở chỗ tôi đang có rất nhiều người bệnh và bà không thể gặp tôi trong vòng ba hay bốn tiếng nữa!

Người đàn bà lập lại:

- Tận ba bốn tiếng nữa cơ á! Thế sẽ phải làm gì trong lúc chờ đợi?

Bác sĩ nói:

- Tôi e rằng bà sẽ phải dùng một cái bút chì!

Benh.vn st