Điều ước nhỏ

Đem dinh dưỡng đến ‘căn bếp’ của người bệnh nghèo

Đem dinh dưỡng đến ‘căn bếp’ của người bệnh nghèo Nằm ngay giữa trung tâm thành phố nhưng khi bước chân