Tin từ thiện

Chùa Linh Ứng Nam Định mái ấm cho người bất hạnh

6h sáng thứ bẩy 15/9/2012, chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình về chùa Linh Ứng, thị trấn Thịnh Long,

Câu chuyện trong tháng của Đồng Cảm

Trong bản tin này chúng tôi muốn chia sẻ với các anh chị không phải

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng

Bệnh nhân đã vào viện thì ai cũng có những nỗi khổ và vất vả riêng, có người nhiều, có người ít. Làm