Tags: động mạch vành cấp

Vữa xơ động mạch là một bệnh mạn tính với những đợt tiến triển cấp tính mà khi đó, có thể có những biểu hiện lâm sàng, điện học và sinh hóa khác nhau.
 
Trà bảo bảo
quảng cáo nhà thuốc khuyến mại
 
ĐỐI TÁC