Đường dây nóng của Bệnh viện Bạch Mai

Trả lời:

Khi cần thiết bạn có thể gọi đến Bệnh viện Bạch Mai theo số điện thoại đường dây nóng là: 096 985 1616

Ý kiến của bạn