Các số đo của một bánh nhau bình thường?

Các số đo của một bánh nhau bình thường?

Bánh nhau bình thường:

- Trọng lượng: 1/6 trọng lượng của thai.

- Đường kính:  20 - 22cm.

- Độ dầy: 2 – 2,5 cm.

- Màu sắc: màu nâu tối (mặt mẹ) và xám sáng (mặt con).

- Số lượng múi nhau: 15 – 20 múi.

- Mạch máu: chỉ ra đến mép của bánh nhau, không ra tới màng nhau.

Nhau thai cùa người nặng 450 - 550g.

Benh.vn - Cẩm nang y học