Tags: hắc lào

Da phải được chăm sóc thường xuyên để tránh bị tổn thương do các yếu tố môi trường, vi khuẩn, virus, nấm và các bức xạ của môi trường tác động.
 
Trà bảo bảo
 
ĐỐI TÁC