Tags: ho lâu ngày

Các món từ thịt dê có giá trị dinh dưỡng cao và là món khoái khẩu được nhiều người ưa thích. Rất nhiều bộ phận của con dê được dùng làm thuốc đặc biệt là phổi dê.
 
Omron thu
Trà bảo bảo

 
ĐỐI TÁC