Đồng thuận về chẩn đoán và điều trị H.Pylory ở Việt Nam (phần 2)

Đồng thuận chẩn đoán và điều trị diệt trừ vi khuẩn Helicobacter Pylory của Hội khoa học Tiêu hóa Việt Nam năm 2012.

 Hết phần 2, mời các bạn đón đọc tiếp phần 3