Đồng thuận về chẩn đoán và điều trị H.Pylory ở Việt Nam (phần 3)

Đồng thuận chẩn đoán và điều trị diệt trừ vi khuẩn Helicobacter Pylory của Hội khoa học Tiêu hóa Việt Nam.

 

 

Hết phần 3, mời các bạn đón đọc phần 4