Đồng thuận về chẩn đoán và điều trị H.Pylory ở Việt Nam

Đồng thuận về chẩn đoán và điều trị H.Pylory ở Việt Nam năm 2012 tại khách sạn Sheraton Tp HCM