Kế hoạch kiểm định, hiệu chuẩn, kiểm tra định kỳ

Kế hoạch kiểm định, hiệu chuẩn, kiểm tra định kỳ là quy trình hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện Bạch Mai. Bạn đọc quan tâm có thể dowload tại địa chỉ:

www.mediafire.com/view/j611ci1ipin5rt2/BM.02.NY.07_Kᅧ%20HOẠCH%20%20KIỂM%20ĐỊNH.pdf

Ý kiến của bạn