Ngân hàng dữ liệu từ AND: bước đột phá mới

Theo các nhà khoa học, 1 hạt ADN nhân tạo sẽ lưu giữ hàng “núi” dữ liệu có thể được làm đông lạnh, vận chuyển và lưu giữ hàng nghìn năm.

Ngày 23/1 một nhóm các nhà khoa học tại Anh đã thông báo một bước đột phá mới trong cuộc tìm kiếm “cách mạng” biến ADN thành một dạng lưu trữ dữ liệu.

Theo họ, một hạt ADN nhân tạo có thể lưu giữ hàng “núi” dữ liệu mà có thể được làm đông lạnh, vận chuyển và lưu giữ trong hàng nghìn năm. Các nội dung lưu trữ sẽ được “đọc” theo trình tự các chuỗi ADN như ngày nay bởi các dấu vân tay di truyền và sau đó thay đổi chúng thành các mã máy tính.

Ý kiến của bạn