Quy trình nội soi thực quản, dạ dày, hành tá tràng ống mềm

Quy trình nội soi thực quản, dạ dày, hành tá tràng ống mềm là quy trình hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện Bạch Mai. Bạn đọc quan tâm có thể dowload tại địa chỉ:

www.mediafire.com/view/8c8f5mx223govsc/QT.08.TH_QT%20nội%20soi%20thực%20quản-%20dạ%20d¢y-%20h¢nh%20t£%20tr¢ng%20ống%20mềm%206.2012.pdf

Ý kiến của bạn