Tags: rối loạn thần kinh thực vật

Thuốc có tác động an thần, giải lo âu. Thuốc không gây ra tác dụng phụ ảnh hưởng đến các chức năng quan trọng của cơ thể, nhưng có tác dụng điều hòa hệ thần kinh thực vật.
 
Omron thu
Trà bảo bảo

 
ĐỐI TÁC