Hình ảnh biến chứng sỏi túi mật trên siêu âm bụng

Hình ảnh biến chứng của soi túi mật gây viêm túi mật trên siêu âm bụng

Viêm túi mật cấp:

Viêm túi mật do sỏi:

Thường gặp, do sỏi bít tắc ống túi mật. Lâm sàng có biểu hiện đau hạ sườn phải và sốt, khám có thể sờ thấy túi mật căng và đau tăng khi ấn (dấu hiệu Murphy).

Chẩn đoán viêm túi mật cấp dựa và siêu âm (H.5,6), các cấu hiệu chính là :

- Đau khi ấn đầu dò vào vùng túi mật.

- Dày thành túi mật (trên 4mm), có thể có hình bê đôi với lớp giảm âm ở trung tâm. Tuy nhiên dấu hiệu này không đặc hiệu, có thể gặp do các nguyên khác (dịch ổ bụng, giảm albumin, viêm gan...).

- Túi mật có sỏi (hình tăng âm, có bóng cản và di động), hay gặp. Chẩn đoán khó nếu sỏi nhỏ nằm trong bùn mật dày hoặc sỏi kẹt vùng phễu túi mật.

- Túi mật căng to (đường kính ngang trên 4 cm) và chứa bùn mật, thường do sỏi kẹt phễu túi mật.

- Dịch quanh túi mật, thường khu trú ở giường túi mật.

Hình 5: cắt dọc, túi mật viêm thành dày, sỏi (a), có bùn mật (b).

Hình 6: cắt dọc (a) và ngang (b), túi mật viêm thành dày có hình bờ đôi, sỏi (a).

Viêm túi mật không do sỏi:

Hiếm gặp (5%), nguyên nhân thường gặp là bệnh nhân được nuôi dưỡng ngoài đường tiêu hoá, do chấn thương, sau mổ, nhiễm trùng (thường hàn), viêm trong bệnh tạo keo

Các dấu hiệu siêu âm tương tự như viêm túi mật do sỏi, trừ dấu hiệu có sỏi (H.7).

Hình 7: viêm túi mật cấp không do sỏi trên lớp cắt dọc và ngang, túi mật căng có bùn mật ứ đọng.

Các thể nặng của viêm túi mật:

Viêm túi mật sinh hơi: Không do sỏi, do thiếu máu đông mạch túi mật. Thường gặp ở bên nhân đái đường. Siêu âm biểu hiện hình sáng khí trong thành túi mật trên bệnh cảnh của viêm túi mật (H.8).

Viêm túi mật hoại tử: Thường gặp ở người có thể trạng yếu, cao tuổi, suy giảm miễn dịch. Siêu âm thấy có những ổ áp-xe nhỏ giảm âm trong thành túi mật dày có bờ đôi (H.9).

Tổn thương nặng có thể dẫn đến hoại tử thành thủng vào ổ bụng gây viêm phúc mạc (H.10) hoặc vào trong ống tiêu hoá (hơi trong túi mật và đường mật) hoặc tạo thành ổ áp-xe cạnh túi mật. 

Viêm túi mật mạn là biến chứng muôn của sỏi túi mật và thường thấy ở người có tuổi. Hình ảnh siêu âm là dày nhiều thành túi mật, đôi khi có hình giả u. Tiến triển dần đến xơ teo túi mật và không còn lòng chứa dịch mật (H.12).

Hội chứng Mirizzi

Hôi chứng Mirizzi là môt biến chứng của viêm túi mật mạn do sỏi, do chèn ép đường mật của môt sỏi kẹt trong ống túi mật với phản ứng viêm mạnh khu trú dẫn đến chèn ép các thành phần của cuống gan, nhất là chèn ép đường mật.

Lâm sàng có tình trạng ứ mật hoặc có thể của viêm đường mật, chẩn đoán phân biệt khó khăn vói môt ung thư túi mật có sỏi.

Siêu âm cho thấy giãn đường mật ở phía trên cổ túi mật, sỏi kẹt trong cổ túi mật và dày thành đôi khi chỉ giói hạn ở phễu túi mật (H.13).

Hình 11: Túi mật không có dịch mật có sỏi (s) và thành (mũi tên dài) tạo hình hai vòng cung.

Hình 12: Hình viêm túi mật mạn không còn dịch mật (giả khối).

Hình 13: Hội chứng Mirizzi, túi mật (GB) có sỏi ống túi mật (s), đường mật phía trên giãn (cd)

Các bài viết liên quan