Tags: sỏi niệu quản

Sỏi hệ tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và niệu đạo, sỏi thận, niệu quản và bàng quang hay gặp hơn
 
Trà bảo bảo
 
ĐỐI TÁC