Sống khỏe

Tìm ra thủ phạm khiến vết thương khó lành

Trên thực tế có nhiều bệnh nhân cùng bị thương tích trầm trọng nhưng có người khi điều trị có tác dụng ngay, ngược lại có người vết thương lại rất khó