Danh ngôn cuộc sống

Cuộc sống là một món quà, hãy đón nhận nó

Cuộc sống là một món quà, hãy đón nhận nó...

Cuộc sống có nỗi khổ đau, hãy vượt qua nó...

Cuộc sống  là trách nhiệm, hãy thực hiện trách nhiệm đó

Cuộc sống là tình yêu, hãy tận hưởng tình yêu ấy...

Cuộc sống là một vẻ đẹp, hãy ca ngợi nó...

Cuộc sống là sự khó khăn, hãy chiến đấu với nó...

Cuộc sống là sự thử thách, hãy chấp nhận nó...

Cuộc sống là cơ hội, hãy nắm lấy nó...

Cuộc sống mang trong nó một linh hồn, hãy nhận ra nó...

 

Các bài viết liên quan