Thơ ngành y

Lòng nhân ái

Lòng nhân ái Điện tâm đồ có thể đo nhịp tim Nhưng sóng tâm tình không xuất hiện Máy điện não có

Bông hoa của cuộc đời

BÔNG HOA CỦA CUỘC ĐỜI (Viết tặng những người Thầy thuốc ) Như bông hoa nở giữa đời Nhẹ nhàng em