Tags: thưa xương

Dinh dưỡng đóng một vai trò rất quan trọng để phòng và điều trị loãng xương. Chế độ ăn phải đầy đủ các nhóm glucid, protid, lipid, vitamin và muối khoáng với tỉ lệ phải cân đối.
 
Omron thu
Trà bảo bảo

 
ĐỐI TÁC