Hướng dẫn sử dụng thuốc

Viêm âm đạo – niệu đạo do vi khuẩn

Viêm âm đạo - niệu đạo do vi khuẩn 1. Đại cương - Viêm âm đạo (vaginitis) là bệnh thường

Điều trị nhiễm trùng nặng do sản khoa Bộ Y tế ban hành

Điều trị nhiễm trùng nặng do sản khoa Bộ Y tế ban hành   1. ĐẠI CƯƠNG - Nhiễm

Sử dụng kháng sinh trong dự phòng sản khoa Bộ Y tế ban hành

Sử dụng kháng sinh trong dự phòng sản khoa Bộ Y tế ban hành 1. Đại cương - Kháng sinh dự

Điều trị nhiễm khuẩn hạt Tô Phi theo hướng dẫn của bộ Y tế

Điều trị nhiễm khuẩn hạt Tô Phi theo hướng dẫn của bộ Y tế 1. ĐẠI CƯƠNG Nhiễm khuẩn hạt tô

Hướng dẫn điều trị bệnh viêm cơ, áp xe cơ nhiễm khuẩn của Bộ Y tế

Hướng dẫn điều trị bệnh viêm cơ, áp xe cơ nhiễm khuẩn của Bộ Y tế 1. ĐỊNH NGHĨA Viêm cơ

Điều trị bệnh viêm xương tuỷ nhiễm khuẩn Bộ Y tế ban hành

Điều trị bệnh viêm xương tuỷ nhiễm khuẩn Bộ Y tế ban hành   1. ĐẠI CƯƠNG Viêm

Điều trị bệnh viêm khớp nhiễm khuẩn theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế

Điều trị bệnh viêm khớp nhiễm khuẩn theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế 1. ĐẠI CƯƠNG Viêm khớp

Điều trị bệnh viêm phúc mạc theo hướng dẫn của Bộ Y tế

Điều trị bệnh viêm phúc mạc theo hướng dẫn của Bộ Y tế 1. ĐẠI CƯƠNG - Viêm phúc mạc (VPM)

Điều trị bệnh viêm tuỵ cấp có nhiễm khuẩn của Bộ Y tế

Điều trị bệnh viêm tuỵ cấp có nhiễm khuẩn của Bộ Y tế 1. ĐẠI CƯƠNG Viêm tụy cấp là tình

Điều trị áp xe gan do vi khuẩn theo hướng dẫn của Bộ Y tế

Điều trị áp xe gan do vi khuẩn theo hướng dẫn của Bộ Y tế 1. ĐẠI CƯƠNG Áp xe gan do vi khuẩn

Hướng dẫn điều trị mới nhất bệnh nhiễm khuẩn đường mật của Bộ Y tế

Hướng dẫn điều trị bệnh nhiễm khuẩn đường mật của Bộ Y tế 1. ĐẠI CƯƠNG Nhiễm khuẩn đường

Hướng dẫn điều trị bệnh tiêu chảy do vi khuẩn của Bộ Y tế

Hướng dẫn điều trị bệnh tiêu chảy do vi khuẩn của Bộ Y tế 1. ĐẠI CƯƠNG - Bệnh tiêu chảy do vi

Hướng dẫn điều trị bệnh viêm mô bào của Bộ Y Tế

Hướng dẫn điều trị viêm mô bào của Bộ Y Tế 1. ĐỊNH NGHĨA Bệnh Viêm mô bào (Cellulitis) là

Hướng dẫn điều trị bệnh viêm nang lông Bộ Y tế ban hành

Hướng dẫn điều trị bệnh viêm nang lông Bộ Y tế ban hành 1. ĐỊNH NGHĨA Viêm nang lông

Hướng dẫn điều trị nhọt của Bộ y tế

Hướng dẫn điều trị nhọt của Bộ y tế 1. ĐỊNH NGHĨA - Nhọt (Furuncle) là tình trạng viêm cấp

Hướng dẫn điều trị bệnh viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn của Bộ Y tế

Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn 1. ĐỊNH NGHĨA Viêm nội tâm mạc bán cấp nhiễm khuẩn

Hướng dẫn điều trị bệnh thấp tim của Bộ Y tế

Hướng dẫn điều trị thấp tim của Bộ Y tế 1. ĐỊNH NGHĨA - Thấp tim là một bệnh viêm cấp

Nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn Bộ Y tế ban hành (Phần 2)

Nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn Bộ Y tế ban hành (Phần 2) Nhiễm khuẩn huyết là một bệnh

Hướng dẫn điều trị nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn của Bộ Y tế (Phần 1)

Hướng dẫn điều trị nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn của Bộ Y tế (Phần 1) 1. ĐẠI CƯƠNG -

Hướng dẫn điều trị tràn mủ màng phổi của Bộ Y tế

Hướng dẫn điều trị tràn mủ màng phổi của Bộ Y tế Tràn mủ màng phổi (empyema) là sự tích tụ