Tags: thuốc trợ tim

Đôi khi tôi vẫn tự hỏi: rượu bia có ma lực gì mà hấp dẫn người ta đến thế? Nhưng ngay như Thượng đế còn tôn trọng quyền tự do lựa chọn của mỗi con người thì tôi là ai mà phải nặng lòng về những điều như thế.
 
Cordarone được chỉ định điều trị các rối loạn nhịp nặng, không đáp ứng với các điều trị khác hoặc khi không thể sử dụng các điều trị khác.
 
Banner chuyen muc
Trà bảo bảo
 
ĐỐI TÁC