Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khám chữa bệnh

Nghị định số 87/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khám chữa bệnh.

Chi tiết
Mẫu bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Mẫu bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT - BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Chi tiết
Mẫu danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Mẫu danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT - BYT Ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Chi tiết
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT - BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Chi tiết
Nam thanh niên bị nghiền nát chân và mắc kẹt trong máy gạch
Nam thanh niên bị nghiền nát chân và mắc kẹt trong máy gạch

Gia đình và đồng nghiệp phải đưa cả máy và bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu. 

Chi tiết
Bộ Y tế ban hành quy định việc tổ chức thẩm định để cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Thông tư hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Bộ Y tế: Cụ thể quy định việc tổ chức thẩm định để cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Chi tiết
Hướng dẫn mới nhất hồ sơ, thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh của Bộ Y tế

Thông tư hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Cụ thể ban hành hướng dẫn mới về hồ sơ, thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh

Chi tiết
Bộ y tế ban hành điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, trạm xá, trạm y tế

Thông tư hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: cụ thể ban hành điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, trạm xá, trạm y tế. 

Chi tiết
Bộ y tế ban hành điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

Thông tư: Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Cụ thể ban hành điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc.

Chi tiết
Bộ y tế ban hành điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà

Thông tư: Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Cụ thể ban hành điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà.

Chi tiết
Bộ y tế ban hành điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả

Thông tư hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Cụ thể ban hành điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả

Chi tiết
Bộ y tế ban hành điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm chích

Thông tư: Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Cụ thể ban hành điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm chích

Chi tiết
Bộ y tế ban hành điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm

Thông tư: Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Cụ thể Bộ y tế ban hành điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm

Chi tiết
Bộ y tế ban hành điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở giám định y khoa và nhà hộ sinh

Thông tư: Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Cụ thể Bộ y tế ban hành điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở giám định y khoa và nhà hộ sinh

Chi tiết
Bộ y tế ban hành điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền

Thông tư hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Bộ Y tế: Cụ thể ban hành điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền.

Chi tiết
Bộ y tế ban hành điều kiện cấp giấy phép hoạt động bệnh viện, phòng khám đa khoa
Bộ y tế ban hành điều kiện cấp giấy phép hoạt động bệnh viện, phòng khám đa khoa

 Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Bộ Y tế. Quy định cụ thể về điều kiện cấp giấy phép hoạt động bệnh viện, phòng khám đa khoa. (phần 5)

Chi tiết
Tiêu chí để công nhận đủ trình độ tiếng việt trong hoạt động khám chữa bệnh
Tiêu chí để công nhận đủ trình độ tiếng việt trong hoạt động khám chữa bệnh

Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Bộ Y tế (Phần 4)

Chi tiết
« Đầu  Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Tiếp Cuối »