Tại sao phải có hệ thống kinh, vĩ tuyến

Trái Đất có dạng hình cầu và kích thuớc rất lớn. Quả Địa Cầu là mô hình thu nhỏ của Trái Đất. Vậy tại sao lại cần có hệ thống kinh, vĩ tuyến trên quả Địa Cầu.

Trái Đất có dạng hình cầu và kích thuớc rất lớn. Quả Địa Cầu là mô hình thu nhỏ của Trái Đất.

- Bán kính của trái đất: 6370 km

- Đường Xích đạo cùa Trái Đất: 40.076 km

- Hai điểm nối liền cực Nam và cực Bắc được gọi là: Kinh tuyến

- Đường tròn vuông góc với kinh tuyến được gọi là đường Xích đạo

- Nếu mỗi kinh tuyến cách nhau 1° thì trên quả Địa Cầu sẽ có tất cả 360 kinh tuyến.

Nếu mỗi vĩ tuyến cũng cách nhau 1° thì trên bề mặt quả Địa Cầu, từ cực Bắc đến cực Nam, có tất cả 181 vĩ tuyến. Để đánh số các kinh tuyến và vĩ tuyến trên Trái Đất, người ta phải chọn một kinh tuyến và một vĩ tuyến làm gốc và ghi 0°.

- Hãy xác định trên quả Địa Cầu đường kinh tuyến gốc và đường vĩ tuyến gốc.

Theo quy ước quốc tế thì kinh tuyến 0° là đường đi qua đài thiên văn Grin-uýt ở ngoại ô thành phố Luân Đôn (nước Anh). Những kinh tuyến nằm bên phải kinh tuyến gốc là những kinh tuyến Đông. Những kinh tuyến nằm bên trái kinh tuyến gốc là những kinh tuyến Tây.

- Kinh tuyến đối diện với kinh tuyến gốc là kinh tuyến bao nhiêu độ?

Đường Xích đạo là vĩ tuyến lớn nhất trên quả Địa Cầu. Nó chia quả Địa Cầu ra

Nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam. Những vĩ tuyến nằm từ Xích đạo đến cực Bắc là những vĩ tuyến Bắc. Những vĩ tuyến nằm từ Xích đạo đến cực Nam là những vĩ tuyến Nam. Nhờ có hệ thống các kinh, vĩ tuyến, người ta có thế xác định đuợc vị trí của mọi điểm trên quả Địa Cầu.

Benh.vn (tổng hợp)

Các bài viết liên quan